Regiomanager Werk & Begeleiding

 

Wij zoeken binnen Werk & Begeleiding voor de regio Zuid-Holland Zeeland een Regiomanager. Als regiomanager ben je enerzijds actief in de eigen regio. Anderzijds lever je een bijdrage aan het landelijk cluster. Je onderhoudt nauwe contacten met gemeenten, bedrijfsleven en de eigen locaties in de regio. De  landelijke ontwikkeling van Philadelphia Werk & Begeleiding vinden plaats op ons kantoor in Amersfoort. Hier vinden ook de maandelijkse vergaderingen van het managementteam plaats, evenals de contacten met de serviceorganisatie.

De functie

De regiomanager geeft, met ondersteuning van de drie managers dienstverlening, leiding aan zelfstandige professionals binnen de regio. De regio Zuid-Holland Zeeland loopt van Middelburg tot Katwijk, met onder andere locaties in de gemeenten Walcheren, Drechtsteden, Gorinchem, Den Haag, Westland en Alphen a/d Rijn.

Kern van de functie

Integraal eindverantwoordelijk voor zorg, zakelijkheid en groei binnen de regio
Consolideren en borgen van de huidige situatie
Winstgevend uitbouwen van de positie binnen de regio
Afstemming van landelijk beleid naar regiobeleid vice versa
Samen met managers dienstverlening faciliteren van de ontwikkeling bij medewerkers  (ca 72 fte, veelal partime) om de stap naar zelforganisatie te maken
Actief en zichtbaar zijn als verbinder in de regio tussen de diverse teams
Vormgeven en actief onderhouden van (lokale) netwerken met partners en gemeenten
Signaleren van ontwikkelingen in (lokale) klantbehoeften en benutten van commerciële kansen
Opzetten van nieuwe initiatieven en het maken van operationele afspraken
Verantwoordelijk voor aanbestedingen in de regio en verwerven van subsidies
Vanuit dienend leiderschap coachen, ondersteunen en faciliteren van de manager dienstverlening bij de groei van de locaties, klanten en nieuwe initiatieven

Je rapporteert aan de directie Werk & Begeleiding.

We zoeken een ondernemende manager met

Een afgeronde HBO+ of academische opleiding;
Affiniteit met de sector Zorg en Welzijn en de doelgroep binnen W&B;
Kennis van de WMO, de participatiewet en andere sociaal maatschappelijke wet- en regelgeving en ontwikkelingen;
Kennis en ervaring op het gebied van sales & accountmanagement, relatiebeheer, bedrijfseconomische vraagstukken, veranderingsprocessen, teamontwikkeling en projectmanagement;
Ruime relevante werkervaring waarvan meerdere jaren als leidinggevende van grote groepen zelfstandig opererende professionals.
De capaciteit om aan te sluiten bij landelijke, cluster-overstijgende thema’s